Last minute zájezdy Letenky Finsko další země

Obyvatelstvo ve Finsku

Finové jsou národem ugrofinského původu. Tyto původní ugrofinské kmeny sídlily v oblastech na jihu Uralu. Zde se dodnes uchovaly pozůstatky jejich kultury. V 6. století se tyto kmeny rozdělily a to na dvě skupiny, z nichž se jedna vydala na severozápad, kde se dostala na až na pobřeží Baltského moře a odtud postupně pronikla dále na sever až do Finska. Druhá skupina se vydala na jihozápad a osídlila rozsáhlé lesnaté prostory. Ovšem s příchodem nových obyvatel se původní obyvatelé – Laponci (eskymáci) se svými stády sobů stáhli na sever. Vánoční dárky ve Finsku nosí Joulupukki, což je místní varianta Santy Clause. K životu každého Fina neodmyslitelně patří sauna a ve Finsku je práva sauna standardním vybavením domácnosti.

Hospodaření obyvatelstva

Finsko je průmyslově zemědělskou zemí s poměrně malým množstvím nerostných surovin. Nejvýznamnější je těžba mědi, niklu, chrómu. Nachází se zde velké množství stavebního kamene a velké bohatství dřeva. Nejvíce je zde tedy zastoupen průmysl dřevozpracující, dále pak strojírenský, potravinářský a textilní. Pro zemědělství Finsko nemá příznivé podmínky – obhospodařuje pouze 8% veškeré své půdy. Na jihu země, kde jsou podmínky pro hospodaření nejpříznivější se pěstuje oves, žito, brambory, len. V produkci živočišné je důležitý chov skotu, vepřů a ovcí.